13. októbra 2015

Počítačová diagnostika

Počítačová diagnostika automatickej prevodovky pozostávajúca z celkovej diagnostiky vozidla vrátane diagnostiky riadiacej jednotky automatickej prevodovky.