13. októbra 2015

Kompletná diagnostika

Kompletná diagnostika automatickej prevodovky pozostávajúca z počítačovej diagnostiky, odborného posúdenia stavu automatickej prevodovky počas skúšobnej jazdy a analýzy stavu oleja nachádzajúceho sa v automatickej prevodovke.

13. októbra 2015

Počítačová diagnostika

Počítačová diagnostika automatickej prevodovky pozostávajúca z celkovej diagnostiky vozidla vrátane diagnostiky riadiacej jednotky automatickej prevodovky.